usluge-featured-stratesko-planiranje-v2

STRATEŠKO PLANIRANJE

 

Strateški i sektorski dokumenti predstavljaju temeljne dokumente kojima se definira sustavan i dugoročno održiv razvoj nekog područja. U programskom razdoblju 2014.-2020. godine, strateški razvojni dokument predstavlja preduvjet za kandidiranje projekata za sufinanciranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te se njime utvrđuju strateški ciljevi i način njihove realizacije kroz definiranje Akcijskog plana provedbe dokumenta. Dokument izrađujemo sukladno metodologiji i praksi Europske unije, a proces izrade uključuje analizu stanja i potencijala, definiranje strateškog okvira razvoja s utvrđenom vizijom, strateškim ciljevima, prioritetima te mjerama za konkretne razvojne projekte i aktivnosti te s mehanizmima provedbe i načinima praćenja provedbe. Osim izrade strateškog dokumenta cjelokupnog razvoja, nudimo uslugu izrade strateških i planskih dokumenata za razvoj turizma, poljoprivrede i drugih sektora.