euasistent-uciliste-featured

UČILIŠTE KRUTAK

 

Jedan od ciljeva tvrtke KRUTAK d.o.o. je podići razinu iskoristivosti sredstava dostupnih iz EU fondova te pomoći budućim korisnicima u prijavnoj proceduri, kako bi svi traženi postupci za dobivanje sredstava bili u skladu s pravilima i propisima Europske komisije. Kako bismo navedeno i ostvarili tvrtka je uspostavila „Učilište KRUTAK – ustanova za cjeloživotno obrazovanje“.

Područje djelovanja Učilišta KRUTAK obuhvaća općine i gradove na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te područje Lokalne akcijske grupe Zeleni bregi. Na navedenom području je uočena potreba za stručnim kadrom za pripremu, provedbu i upravljanje projektima. Stoga je Učilište KRUTAK osmislilo program koji će pojedincima, udrugama, organizacijama iz privatnog i javnog sektora te njihovim kadrovima omogućiti kvalitetnu izobrazbu i formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina potrebnih za pripremu, provedbu i upravljanje projektima. Jednako tako, opravdanost donošenja programa temelji se na zahtjevima poljoprivrednika i poduzetnika navedenog područja koji ne posjeduju potrebna stručna znanja i vještine potrebne za kvalitetnu pripremu i provedbu projekata. U budućnosti planiramo uvesti programe za učenje stranih jezika, informatičku izobrazbu te ostale programe koji će pridonijeti zadovoljavanju potreba lokalnog stanovništva.