KRUTAK d.o.o.

 

Tvrtka KRUTAK d.o.o. specijalizirana je za pripremu projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje iz Europskih fondova. Naš je glavni cilj podići razinu iskoristivosti sredstava dostupnih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te pomoći budućim korisnicima u prijavnoj proceduri kako bi svi traženi postupci za dobivanje sredstava bili u skladu s pravilima i propisima Europske komisije. Republici Hrvatskoj je u financijskom razdoblju 2014.-2020. na raspolaganju više od 10 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije donesen u listopadu 2014. predstavlja okvir za korištenje istih. Područja sufinanciranja određena su kroz sadržaje četiri temeljna strateška dokumenta, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Putem njih, sredstva će se dodjeljivati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (za jačanje konkurentnosti, nova radna mjesta, smanjenje siromaštva i nejednakosti, zaštitu okoliša, bolju prometnu povezanost, učinkovitiju javnu upravu i pravosuđe i dr.) te iz Europskog socijalnog fonda (za zapošljavanje i obrazovanje), odnosno iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Hrvatski subjekti će i dalje moći sudjelovati u Programima Unije (Horizon, Life, Zdravlje za rast, Cosme, Erasmus+ i dr.).

 

Tijekom dugogodišnjeg djelovanja, pripremili smo velik broj projekata iz područja znanstvene infrastrukture, poljoprivrede, turizma, kulturne baštine, zaštite okoliša, malog i srednjeg poduzetništva od kojih su mnogi već provedeni ili u postupku provedbe. Također, pripremili smo projekte iz područja komunalne i prometne infrastrukture te društvenih djelatnosti (odgojno-obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, društveni domovi, udruge civilnog društva i drugo) usmjerenih na ruralni razvoj i razvoj prekograničnih područja. Svi projekti izrađeni su sukladno metodologiji i praksi Europske unije i zahtjevima natječaja te ciljevima i prioritetima europskih, nacionalnih i regionalnih strateških i sektorskih dokumenata poput strategije Europa 2020, Strategije pametne specijalizacije i drugih dokumenata.

Djelatnici

websize~33

Tea Kranjec – direktorica

 

Nakon diplome profesora na PMF u Zagrebu i po povratku iz Londona gdje je usavršavala znanje engleskog jezika, radila kao voditelj i manager IPA projekta prekogranične suradnje sa Slovenijom te je prošla sve faze projektnog ciklusa, od pripreme projektnog prijedloga do vođenja projektnih aktivnosti te administrativnog i tehničkog upravljanja troškovima. Znanje o upravljanju projektima nadopunila je certifikatima:

  • Project Cycle Management
  • Upravljanje IPA Operativnim programima dobivenim u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. Smatrajući da najopsežnija i najtemeljitija znanja iz tematike europskih politika, fondova i strategija može dobiti u samom središtu Europe, otišla je u Bruxelles gdje je pohađala i završila studij: International Master in European studies pri University of Louvain te stekla iskustvo radeći na više različitih projekata iz programa IPA, LIFE+, GRUNDTVIG, COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, YOUTH IN ACTION, MEDIA, CULTURA i dr. Trenutno radi kao direktor tvrtke KRUTAK d.o.o. te je fokusirana je na usluge praćenja mogućnosti za dobivanje sredstava, savjetovanja i izrade projekata iz područja europskih fondova, te vođenja edukativnih seminara i radionica. Surađuje s međunarodnom mrežom vanjskih suradnika, te je autor nekoliko stručnih članaka o tematici europskih fondova. Aktivno surađuje s lokalnim i regionalnim vlastima, ustanovama za obrazovanje te poslovnim korisnicima u pripremi projekata kao konzultant i edukaciji djelatnika o novim pravilima prijave projekta na natječaje EU.
websize_-11

Irena Ivandić

 

Diplomirala je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Prostorno planiranje i regionalni razvoj. Tvrtki KRUTAK d.o.o. pridružila se početkom 2018. gdje je angažirana kao vanjska stručnjakinja za izradu strateških i sektorskih dokumenata, investicijske dokumentacije te pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, s naglaskom na projekte iz područja znanosti, visokog obrazovanja, zaštite okoliša i socijalne skrbi.

cb~6

Matej Vranić

 

Nakon stjecanja diplome na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Prostorno planiranje i regionalni razvoj, usavršavanje je nastavio na Mediteranskom agronomskom institutu u Montpellieru radom na projektu uspostave suradnje među LAG-ovima pri čemu je stekao diplomu magistra znanosti. U tvrtki KRUTAK d.o.o. angažiran je kao vanjski stručnjak za izradu strateških i sektorskih dokumenata, investicijske dokumentacije te pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a specijalizirao se na pripremu i provedbu projekata iz područja znanosti, visokog obrazovanja, zdravstva i ruralnog razvoja.

websize~32

Vlatka Ipša

 

Godine 2016. završila je preddiplomski studij kulturalnog menadžmenta na Odjelu za kulturologiju, Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, a trenutno je studentica specijalističkog diplomskog stručnog studija kriznog menadžmenta na Veleučilištu Velika Gorica. Od 2017. posjeduje certifikat u području javne nabave. U tvrtki KRUTAK d.o.o. angažirana je kao vanjski stručnjak za pripremu i provedbu projekat sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te nacionalnih i regionalnih izvora te kao stručnjak za javnu nabavu.

Boris

Boris Pavlić

 

Diplomirao je inženjersku geologiju 2009. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, a još prije studija počeo je raditi u sektoru turizma. Po završetku studija geologije, ipak je prevladala ljubav prema turizmu pa se dodatno educirao i usavršavao uz rad na operativnim i voditeljskim funkcijama produkcije i prodaje u raznim putničkim agencijama.

Tvrtki Krutak d.o.o. se pridružio u lipnju 2020. kao suradnik u EU fondovima zadužen za savjetovanja iz područja turizma i prodaju te komunikaciju s klijentima.

Denis

Denis Kranjec

Savjetnik u poljoprivredi i ruralnom razvoju s dugogodišnjim radom u poljoprivrednom sektoru, poznaje razvoj ruralnih područja na vrijednostima poljoprivrede te obrtnika i poduzetnika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kao vanjski suradnik tvrtke Krutak d.o.o., klijente savjetuje u području predmeta ulaganja u poljoprivredi, izradi poslovnih planova i mogućnostima financiranja projekata dostupnim sredstvima iz EU fondova.