usluge-featured-provedba-projekata-v2

PROVEDBA PROJEKATA

 

Tvrtka pruža uslugu vođenja projekta kako bi se osiguralo poštivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno obveza prema Ugovornom tijelu, poštivanje zadanih rokova, koordinacija projektnog tima, upravljanje proračunom projekta i izrada izvještaja o napretku. Vođenje projekta vrlo je složen proces koji tvrtka obavlja za svoje klijente kroz sljedeće aktivnosti: uspostava procedure bilježenja i arhiviranja provedbe, kontinuirano praćenje provođenja projekta kroz organizaciju sastanaka projektnog tima i tima za upravljanje projektom, praćenje projekta putem logičke matrice i hodograma aktivnosti, izrada mjesečnih izvještaja provedbe projekta i financijskog toka, izrada kvartalnih izvještaja, izrada završnog izvješća projekta, koordinacija nad cjelokupnom provedbom projekta, nadzor nad provedbom projektnih aktivnosti, korespondencija s ugovornim tijelom te izrada i slanje izvještaja ugovornom tijelu, uključujući i završno izvješće o provedbi projekta.