usluge-featured-priprema-projekata-v2

PRIPREMA PROJEKATA

 

Naš tim stručnjaka savjetuje vas na području pisanja projektne prijave za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih izvora. Razvijamo projektne ideje, sudjelujemo u formiranju projektnih timova, pripremamo cjelokupnu natječajnu dokumentaciju, izrađujemo poslovne planove, studije predizvodljivosti, studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi u skladu s preporukama Europske komisije.