usluge-featured-edukacija-v2

EDUKACIJA

 

Za uspješnu prijavu projektnog prijedloga i u konačnici, dobivanje bespovratnih sredstava potrebno je konkretno znanje o pravilima određenog fonda/programa iz kojega će se tražiti sufinanciranje, ali i procedurama ugovaranja te službenoj metodologiji koja se koristi pri prijavi na natječaje za Strukturne fondove. Kako bi pridonijela povećanju iskoristivosti sredstava iz EU fondova tvrtka KRUTAK d.o.o. organizira jednodnevne ili višednevne seminare i radionice namijenjene predstavnicima javnog i privatnog sektora, poduzetnicima, obrtnicima, civilnim udrugama, kulturnim, obrazovnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama te ostalim potencijalnim predlagateljima projekta i korisnicima EU fondova. Također je moguće dogovoriti individualnu edukaciju ili in house seminar prilagođen svakom klijentu pojedinačno.