usluge-featured-ossfeu

One stop shop for EU funds

 

Internet portal One stop shop for EU funds http://www.europski-fondovi.eu/ pokrenut je 2013. godine te od samih početaka bilježi izvrsnu posjećenost i pozitivne komentare. Bavi se fondovima i instrumentima Europske unije te srodnim temama koje su potencijalnim korisnicima od velikog značaja.

 

Stranica je koncipirana na način da je pored svakodnevnih najrelevantnijih vijesti na istoj, dostupna baza svih otvorenih i najavljenih natječaja, lista postojećih seminara i edukacija, kao i sektorski pregled instrumenata Europske unije, a sve s ciljem olakšanog snalaženja u velikoj količini informacija koje su sada dostupne na jednom mjestu. Portal One stop shop for EU funds nudi jedinstvene, na dnevnoj bazi ažurirane podatake koji pružaju najnovije informacije vezane za Europske strukturne i investicijske fondove (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj), Programe unije (COSME, Horizon 2020, Erasmus +, Kreativna Europa, LIFE i drugi) kao i nacionalne strateške i strateške dokumente.