KRUTAK d.o.o.

 

Tvrtka KRUTAK d.o.o. specijalizirana je za pripremu projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje iz Europskih fondova. Naš je glavni cilj podići razinu iskoristivosti sredstava dostupnih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te pomoći budućim korisnicima u prijavnoj proceduri kako bi svi traženi postupci za dobivanje sredstava bili u skladu s pravilima i propisima Europske komisije. Republici Hrvatskoj je u financijskom razdoblju 2014.-2020. na raspolaganju više od 10 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije donesen u listopadu 2014. predstavlja okvir za korištenje istih. Područja sufinanciranja određena su kroz sadržaje četiri temeljna strateška dokumenta, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Putem njih, sredstva će se dodjeljivati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (za jačanje konkurentnosti, nova radna mjesta, smanjenje siromaštva i nejednakosti, zaštitu okoliša, bolju prometnu povezanost, učinkovitiju javnu upravu i pravosuđe i dr.) te iz Europskog socijalnog fonda (za zapošljavanje i obrazovanje), odnosno iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Hrvatski subjekti će i dalje moći sudjelovati u Programima Unije (Horizon, Life, Zdravlje za rast, Cosme, Erasmus+ i dr.).

 

Tijekom dugogodišnjeg djelovanja, pripremili smo velik broj projekata iz područja znanstvene infrastrukture, poljoprivrede, turizma, kulturne baštine, zaštite okoliša, malog i srednjeg poduzetništva od kojih su mnogi već provedeni ili u postupku provedbe. Također, pripremili smo projekte iz područja komunalne i prometne infrastrukture te društvenih djelatnosti (odgojno-obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, društveni domovi, udruge civilnog društva i drugo) usmjerenih na ruralni razvoj i razvoj prekograničnih područja. Svi projekti izrađeni su sukladno metodologiji i praksi Europske unije i zahtjevima natječaja te ciljevima i prioritetima europskih, nacionalnih i regionalnih strateških i sektorskih dokumenata poput strategije Europa 2020, Strategije pametne specijalizacije i drugih dokumenata.

Djelatnici

websize~33

Tea Kranjec – direktorica

Nakon diplome profesora na PMF u Zagrebu i po povratku iz Londona gdje je usavršavala znanje engleskog jezika, radila kao voditelj i manager IPA projekta prekogranične suradnje sa Slovenijom te je prošla sve faze projektnog ciklusa, od pripreme projektnog prijedloga do vođenja projektnih aktivnosti te administrativnog i tehničkog upravljanja troškovima. Znanje o upravljanju projektima nadopunila je certifikatima:

  • Project Cycle Management
  • Upravljanje IPA Operativnim programima dobivenim u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. Smatrajući da najopsežnija i najtemeljitija znanja iz tematike europskih politika, fondova i strategija može dobiti u samom središtu Europe, otišla je u Bruxelles gdje je pohađala i završila studij: International Master in European studies pri University of Louvain te stekla iskustvo radeći na više različitih projekata iz programa IPA, LIFE+, GRUNDTVIG, COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, YOUTH IN ACTION, MEDIA, CULTURA i dr. Trenutno radi kao direktor tvrtke KRUTAK d.o.o. te je fokusirana je na usluge praćenja mogućnosti za dobivanje sredstava, savjetovanja i izrade projekata iz područja europskih fondova, te vođenja edukativnih seminara i radionica. Surađuje s međunarodnom mrežom vanjskih suradnika, te je autor nekoliko stručnih članaka o tematici europskih fondova. Aktivno surađuje s lokalnim i regionalnim vlastima, ustanovama za obrazovanje te poslovnim korisnicima u pripremi projekata kao konzultant i edukaciji djelatnika o novim pravilima prijave projekta na natječaje EU.